Wijkontwikkeling

Wijkontwikkeling

Sociale Veiligheid

Uit onderzoek blijkt dat wijkbewoners van grote en middelgrote steden regelmatig last hebben van gevoelens van onveiligheid. Hangjongeren, vandalisme en kleine criminaliteit verminderen de leefbaarheid. Bovendien zorgt de onbekendheid met buurtgenoten voor een gebrek aan sociale cohesie. Denkt u bijvoorbeeld aan radicalisering waarbij contact met de wijkgemeenschap verstoord wordt. Het terugdringen van sociale onveiligheid op straat en in de woonomgeving blijft dan ook een dagelijkse beleidsprioriteit. Gemeente, politie, woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen werken gezamenlijk aan een aanpak voor dit probleem. Dit vergt naast kennis van goede interventies óók een zorgvuldige aanpak. De Verbinders heeft de expertise in huis om alle partijen te laten participeren in het vinden van de juiste oplossing: eerstelijns en tweedelijns instellingen, maar vooral de bewoners zelf. Daarnaast geven wij u advies over de meest effectieve interventiemethoden. De eigen verantwoordelijkheid van betrokken partijen staat daarbij centraal. De Verbinders heeft ervaring met het inzetten van tal van best practices.

Etnisch ondernemerschap

Lokaal ondernemerschap levert een substantiële bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en aan economische groei van steden. Gemeenten onderschatten nog vaak de rol van etnisch ondernemers. Onderzoek laat echter zien dat diversiteit economische kansen biedt en dat etnische ondernemerschap een impuls kan geven aan zwakke buurten. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in steden als Utrecht (Lombok) en Amsterdam (Chinatown). Daar zorgen lokale ‘etnische’ ondernemers voor een dynamisch economisch klimaat en tegelijkertijd ook voor een vergroting van de leefbaarheid. Momenteel richt gemeentelijke ondersteuning zich vaak op fysieke elementen zoals bedrijfsvestiging en administratieve ondersteuning. Er is nog te weinig aandacht voor creativiteit en innovatie. De Verbinders adviseert u graag over de wijze waarop u etnisch ondernemerschap kan stimuleren om zo het socio-econmisch kapitaal van uw wijken te versterken.

Pin It on Pinterest