Wat doen wij

De Verbinders, adviseurs in intercultureel management is een jong, dynamisch en onafhankelijk adviesbureau voor intercultureel management. Onze expertise ligt met name op de terreinen van sociale veiligheid, leefbaarheid, interculturele hulpverlening en intercultureel vakmanschap. Wij werken voor lokale en landelijke overheden, zorg- en welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven.

De Verbinders beschikt over een gevarieerd dienstenpakket met onder meer procesbegeleiding, advies, onderzoek en training. Dat stelt ons in staat om zowel adviserende als uitvoerende werkzaamheden te verrichten. Wij verbinden wetenschappelijke kennis met bewezen praktijk. Samen met u zoeken wij naar de kwalitatief hoogstaande, maatgerichte oplossingen.

De Verbinders heeft ook een internationale tak. Binnen deze afdeling begeleiden, bewaken en versterken wij het proces van kennisoverdracht en resultaatgerichte samenwerking tussen Nederlandse en Arabische bedrijven en instellingen.

Pin It on Pinterest