Op woensdagavond 19 maart organiseerde MOT de eerste netwerkbijeenkomst over ondernemerschap in de stad. Tijdens deze bijeenkomst kwamen Marokkaans Tilburgse ondernemers bijeen en werd kennis gemaakt met ondernermerschap in Tilburg en het belang van netwerken.

De bijeenkomst wordt geopend door de initiatiefnemers Yasser Chahed, adviseur MKB bij de Rabobank en Yassir Houtch, directeur van adviesbureau De Verbinders. Yasser en Yassir benadrukten het belang van het zelf vermogen en dat ondernemers samen kunnen optrekken om van elkaar te leren en nieuwe marktkansen te ontplooien. “MOT wil juist die Business diversiteit onder ondernemers organiseren en de samenwerking tussen ondernemers mogelijk maken”, aldus de heer Houtch. De heer Farid Boutiba, Consultant bij PNO ook betrokken bij de lancering van MOT, geeft aan dat het van belang is om op via dit platform de wensen en ambities van ondernemers te inventariseren. Op deze manier kan MOT vraaggericht te werk gaan.


Ondernemingsadvies gemeente Tilburg 

Vervolgens is het woord aan adviseur Ondernemingsadvies van de gemeente Tilburg, Jan-Willem Nas. De heer Nas geeft in zijn bijdrage zijn visie op lokaal ondernemerschapsbeleid in Tilburg waarbij hij de nadruk legt op het belang van netwerken en dat de Marokkaanse ondernemers de aansluiting moeten zoeken bij de bestaande ondernemersverenigingen en clubs. Hij refereerde aan de diensten van het Ondernemingsadvies Tilburg waar begeleiding en adviesverschaffing voor alle Tilburgse ondernemers centraal staan. Daarnaast heeft hij het voorbeeld van Visrestaurant Sardina – waar deze netwerkbijeenkomst heeft plaatsgevonden – aangehaald als een inspirerend praktijkvoorbeeld. De Eigenaar van het visrestaurant de heer Ahmed Achelfi heeft regelmatig contact gezocht met het Ondernemingsadvies en hij is blij met de steun die hij kreeg.


Personeel en ondernemerschap 

Vervolgens is het woord aan mevrouw Ingrid Leenders, bedrijfsadviseur bij de gemeente Tilburg. Mevrouw Leenders legt uit wat precies tot het takkenpakket behoort van de gemeente Tilburg als het gaat om advies en personeelsacquisitie. Als acquisiteur en adviseur project Ondernemersakkoord is ze samen met ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen betrokken bij het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het bemiddelen van personeel voor ondernemers.  


Netwerken in een kunst! 

Vervolgens is het woord aan de heer Mohamed Ajouaou, universitair docent en werkzaam bij het Ministerie van JenV. De heer Ajouaou begon zijn woord met een kort anekdote over zijn komst naar Nederland in de jaren 80. Hij gaf aan dat dankzij het doorzetvermogen en ‘actief’ netwerken kon hij verder groeien in zijn academisch en professioneel loopbaan. Marokkaanse ondernemers zouden meer gaan investeren in contacten en hun gezichten laten zien in allerlei economische gebeurtenissen in de stad. Vervolgens benadrukt hij de voordelen van een platform van Marokkaanse ondernemers. “Ondernemers zoeken elkaar op een andere manier en weten vaker een constructieve samenwerking te vinden. Een platform moet dat kunnen faciliteren”, aldus de heer Ajouaou.


Wensen en ambities ondernemers  

De ondernemers hebben een vragenlijst ingevuld en een aantal vragen beantwoord met betrekking tot de wensen van de ondernemers. In de afronding nam de heer Boutiba, de aanwezige ondernemers mee in reflectie over een aantal aandachtspunten. Deze wensen zijn relevant voor de rol die MOT in de toekomst gaat vervullen.

Na de eerste succesvolle bijeenkomst heeft MOT de ambitie om vier netwerkbijeenkomsten per jaar te organiseren. De volgende bijeenkomst wordt binnenkort op de site van De Verbinders: www.deverbinders.com aangekondigd. Vragen en suggesties zijn welkom via: marokkaanseondernemerstilburg@gmail.com

Pin It on Pinterest