Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR)Het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering is opgericht in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Het ROR is een samenwerking tussen de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en het Opleidingsinstituut DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). Alle door de NCTV ontwikkelde opleidingen en trainingen over het tegengaan van radicalisering en de bestrijding van gewelddadig jihadisme, zijn hiermee onder een dak te vinden.OpleidingsaanbodHet Rijksopleidingsinstituut Radicalisering biedt diverse trainingen en train-de-trainer opleidingen over het tegengaan van radicalisering en de bestrijding van gewelddadig jihadisme. Hier vindt u een overzicht van ons actuele opleidingsaanbod. Naast ons standaard aanbod, bieden we in overleg ook opleidingen op maat. Neem hiervoor contact met ons op.Voor wie
Onze opleidingen zijn ontwikkeld voor professionals binnen de overheid en semioverheid, die te maken kunnen krijgen met thema’s als radicalisering in hun dagelijkse werk. Wij bedienen onder andere de vreemdelingenketen, de jeugdzorg-, welzijns-, veiligheids- en justitiële sector, maar ook andere instanties binnen de (semi)publieke sector.Deelnemers leren hoe zij signalen van radicalisering kunnen herkennen, hoe zij deze signalen kunnen duiden en hoe zij indien nodig op de juiste manier kunnen handelen.

Meer informatie over het ROR is hier te vinden

Pin It on Pinterest