Intercultureel vakmanschap

Gemeenten: bereik van doelgroepen

Lokale overheden krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Delen van de AWBZ worden overgeheveld naar gemeenten, evenals de jeugdzorg en de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv). Deze zogenoemde transities gaan vaak gepaard met flinke bezuinigingen. Daarom wordt het voor gemeenten steeds belangrijker om middelen op de meest efficiënte wijze in te zetten. Burgers worden steeds vaker aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheden. Dat vraagt om een omslag in denken bij zowel gemeenten als uitvoerende instellingen en burgers. Hierbij is het van belang om maatwerk te leveren en oog te hebben voor de verschillen tussen burgers. De Verbinders denkt graag met u mee over de wijze waarop diverse groepen mensen het best én het meest voordelig bereikt en geactiveerd kunnen worden.

Interculturele zorgverlening

Klanten van zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn in toenemende mate een afspiegeling van de diverse terreinen van de samenleving. Veel organisaties hebben moeite met het bereiken van de juiste doelgroepen. Bovendien staan zij voor de uitdaging om hun dienstverlening af te stemmen op de vragen en behoeften van klanten. Het begrijpen van interculturele verschillen is een gezond startpunt voor het bieden van passende hulpverlening. De Verbinders adviseert u op welke wijze u in kan spelen op vragen met betrekking tot interculturele hulpverlening. Wij zijn gespecialiseerd in het bereiken en activeren van moeilijk bereikbare doelgroepen.

Pin It on Pinterest