Het moet voor topstudenten uit het buitenland aantrekkelijker worden om in Nederland te studeren. Tegelijkertijd moeten talentvolle Nederlandse studenten worden gemotiveerd om in het buitenland een studie te volgen. Minister Bussemaker creëert hiervoor een scholarship-programma dat jaarlijks 1.000 beurzen van € 5.000 beschikbaar stelt voor tegemoetkoming in de studiekosten.

Topstudenten uit het buitenland krikken het niveau op, verbeteren het studiesucces, ook van Nederlandse studenten, en versterken het internationale karakter van het Nederlands hoger onderwijs. Via het scholarship-programma kunnen de komende jaren duizenden topstudenten uit het buitenland in Nederland studeren en Nederlandse toppers in het buitenland. De helft van de kosten voor de scholarships wordt door de onderwijsinstellingen gedragen. Dit kondigt minister Bussemaker aan in haar visiebrief over de internationale dimensie van het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Internationale ervaring als norm

 Voor studenten in het hoger onderwijs wordt het steeds belangrijker om internationale en interculturele vaardigheden op te doen. Voor veel werkgevers is internationale ervaring al de standaard. Minister Bussemaker wil daarom dat internationale ervaring de norm wordt voor alle studenten.

‘Internationale ervaring helpt studenten zich te vormen tot kritische en zelfstandig denkende mensen. Mensen die durven tegendenken en tegenspreken en die door creativiteit, lef en ambitie verandering teweeg brengen’, aldus minister Bussemaker.

Studenten kunnen internationale ervaring opdoen door een stage of een minor in het buitenland te volgen. De mogelijkheid om een vaste periode binnen het curriculum van een opleiding in het buitenland te kunnen studeren – het mobiliteitsvenster – is een enorme stimulans voor studenten om de grens over te gaan. Minister Bussemaker streeft ernaar dat in iedere opleiding zo’n vaste periode is opgenomen.

Voor internationale ervaring hoeft overigens niet iedereen de grens over: studenten kunnen ook internationale en interculturele ervaring opdoen doordat opleidingen participeren in internationale projecten, buitenlandse docenten colleges laten verzorgen of modules interculturele vaardigheden aanbieden.

Middelbaar beroepsonderwijs

Ook voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs is internationale ervaring steeds belangrijker. Al zijn zij vaak een paar jaar jonger dan studenten in het hoger onderwijs en kijken ze bij het bepalen van de studiekeuze vooral regionaal, het steeds internationaler georiënteerde bedrijfsleven vraagt ook van hen vaak andere competenties dan rond de eeuwwisseling.

Daarom stelt minister Bussemaker voor mbo-instellingen € 5 miljoen uit het excellentieprogramma beschikbaar voor internationale samenwerking. Studenten in het mbo kunnen daarnaast gebruik maken van de Europese Erasmusbeurzen, waarvan het budget ook voor hen behoorlijk zal stijgen.

Transnationaal onderwijs 

Naast de extra investeringen die minister Bussemaker aankondigt in haar brief, geeft zij aan dat ze het voor bekostigde en niet-bekostigde ho-instellingen wettelijk mogelijk zal maken om transnationaal onderwijs aan te bieden. Studenten kunnen daardoor een Nederlandse opleiding geheel in het buitenland volgen.

Bron: Rijksoverheid

Pin It on Pinterest