Om de situatie in de probleemwijken te verbeteren, zijn zogeheten best persons nodig, mensen die in achterstandswijken het verschil weten te maken. De problemen zijn zo complex dat gemeenten en andere organisaties ze niet kunnen oplossen.

Tot die conclusie komt Gabriël van den Brink, hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan Tilburg University, naar aanleiding van de publicatie Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk. Hierin staat een analyse van wat deze personen in achterstandswijken kunnen betekenen; ze boeken er veel succes.

Belangrijke conclusies van het onderzoek zijn dat best persons zich onderscheiden door geloofwaardig handelen. Ze weten de twee verschillende werelden van de systeemwereld (regels en wetten, de overheid) en de leefwereld (de werkelijke wereld, de burger) met elkaar te verbinden. Best persons vormen niet één categorie. Ze komen onder verschillende soorten van professionals voor en zelfs onder degenen die geen professional zijn. Het onderzoek geeft ook inzicht in de eigenschappen en werkwijze van deze mensen. Zo wordt onder meer de vraag beantwoord wat ambtenaren, bestuurders van woningcorporaties en welzijnsinstellingen moeten doen om deze mensen tot hun recht te laten komen.

Het onderzoek is bedoeld om na te gaan wie deze mensen zijn en wat het geheim is van hun slagvaardig handelen. Zowel het Rijk als de lokale overheden doen al jaren een poging om de situatie in deze wijken te verbeteren. Hiermee is veel geld en zijn veel manuren gemoeid. Wat maakt dat het één persoon wel lukt om de problemen op te lossen waar het systeem soms faalt?

Het onderzoek is opgezet in samenwerking met Nicis Institute|Platform31 en uitgevoerd onder vijftig best persons in vijf steden.

Meer informatie is te vinden op www.bestpersons.eu

Pin It on Pinterest