De arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten is de laatste jaren verslechterd. Met name de positie van de jongeren is zorgwekkend. Dit blijkt uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In hoeverre is dit het gevolg van discriminatie? Hebben niet-westerse migranten met dezelfde kenmerken dezelfde kansen op de arbeidsmarkt als autochtone Nederlanders? 

Om dit te onderzoeken vergeleken de onderzoekers Iris Andriessen et.al van het SCP de arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten met die van autochtone Nederlanders met dezelfde kenmerken. Acteurs met verschillende etnische achtergronden zijn gestuurd bij uitzendbureaus langs. Met hetzelfde cv in de hand vroegen zij om werk. Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden hadden minder kans op een baan dan autochtoon Nederlandse werkzoekenden. Marokkaanse werkzoekenden hadden evenveel kans. Wanneer de onderzoekers fictieve werkzoekenden online lieten solliciteren, was er geen discriminatie op basis van etnische achtergrond geconstateerd. 

Daarnaast zijn de onderzoekers nagegaan wat niet-westerse migranten doen om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren, en in hoeverre migrantenorganisaties het tot hun taken rekenen om zich voor deze verbetering in te spannen.

Meer informatie hierover is te vinden op de site van het SCP

Pin It on Pinterest