INTERCULTUREEL VAKMANSCHAP

intercultureel vakmanschap

 • Moeilijk bereikbare doelgroepen
 • Eigen kracht eerst: mantelzorg 
 • Praktijkassistentie zorg 
 • Interculturele ouderenzorg 

WIJKONTWIKKELING

wijkontwikkeling

 • Outreachend wijkgericht werken
 • Deradicaliseringstrajecten
 • Buurtvaderprojecten 
 • Etnisch ondernemerschap
 • Buurthulp 

DIVERSITEIT OP WERKVLOER

diversiteit op de werkvloer 

 • Quick-scan Interculturele bewustwording
 • Training Intercultureel leidinggeven
 • Coaching on the job 

DE VERBINDERS INTERNATIONAAL

internationaal

 • Interculturele communicatie
 • Zakelijke taaldiensten
 • Internationale handelsmissies
 • Juridische ondersteuning  

Mini-symposium: de uitdaging van diversiteit binnen de jeugdhulp 

Het vierde Aan Tafel College zal verzorgd worden door Dr. Yolanda te Poel, lector Diversiteit en (Ortho)pedagogisch Handelen bij Fontys Hogeschool Pedagogiek samen met Drs. Yassir Houtch van de Verbinders, organisatie voor Intercultureel management...

Lees verder